Faal İletişim Logo
Untitled Document


KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği)

Kagider’in Mentee Mentorluk Projesi için çektiğimiz tanıtım filminde kadın dayanışmasının gücünü bir kez daha gördük.